Setkání k 62. výročí exhumace Karla Hynka Máchy v Okresní knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích dne 1. 10. 2010

U hrobu, ve kterém byl Karel Hynek Mácha pohřben a z něhož byl exhumován 1. 10. 1938; jeho ostatky byly odvezeny do Prahy, podrobeny zkoumání a v květnu 1939 za velkého zájmu a účasti veřejnosti pohřbeny na Vyšehradě.

Exhumaci Máchova těla jsme uctili položením věnce s nápisem Karlu Hynku Máchovi čeští spisovatelé.

Publicista a spisovatel František Cinger, literární vědec a spisovatel prof. PhDr. Vašák, DrSc., básník Jiří Žáček, Zora Čuchalová, zástupkyně ředitele Okresní knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích, bohemista doc. dr. Josef Peřina, CSc., literární vědec PhDr. Milan Blahynka, CSc., Andrea Vernerová, prozaička a tajemnice Akademie literatury české.

Místostarosta města Litoměřice Jiří Landa, Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Básník Jiří Žáček a literární vědec Milan Blahynka Pavel Vašák, Andrea Vernerová, Milan Blahynka Josef Peřina, Milan Blahynka Hřbitov v Litoměřicích, u hrobu-nehrobu K. H. Máchy literární vědci Pavel Vašák, Milan Blahynka, Josef Peřina U hrobu, ve kterém byl Karel Hynek Mácha pohřben a z něhož byl exhumován 1. 10. 1938; jeho ostatky byly odvezeny do Prahy, podrobeny zkoumání a v květnu 1939 za velkého zájmu a účasti veřejnosti pohřbeny na Vyšehradě PRÁVO - ÚTERÝ 5. ŘÍJNA 2010