Ceny udílené Akademií literatury české

Za své hlavní poslání si Akademie literatury české určila každoročně vybrat, schválit a předat tři ceny. Cenu Ladislava Fukse za celoživotní literární dílo, cenu Boženy Němcové za nové dílo vydané během posledních dvou let a cenu Karla Hynka Máchy za prvotinu. O nominaci a udělení cen rozhoduje plenární zasedání Akademie.