Založení Akademie literatury české

Dnes, 23. ledna 2006, se v Národní knihovně v Praze sešlo ustavující zasedání Akademie literatury české.

Akademie literatury české si klade za cíl napomáhat rozvoji české literatury, organizovat literární soutěže a udílet literární ceny. Literární ceny ALČ udělí dvě – Cenu Vladislava Vančury za dílo, které významně přispělo k rozvoji české literatury a společnosti, a Cenu Ladislava Fukse za životní zásluhy o rozvoj české literatury.

Současně ALČ vyhlásí soutěž K. H. Máchy o nejlepší prvotinu, kterou vydá se svým finančním přispěním. Plénum ALČ tvoří 38 členů. Zvolilo dozorčí radu Akademie ve složení Václav Suchý, Vlastimil Ježek, Milan Hrabal, a nominační komisi ve složení Karel Milička, Miloš Pohorský a Pavel Vašák.

Prezidentkou ALČ byla zakládacím výborem zvolen Eva Kantůrková.

Ustavujícího shromáždění ALČ se zúčastnil Ing. Petr Dvořák, generální ředitel TV Nova, která je mediálním partnerem ALČ a také donátorem jejích cen. Partnerem a spolupořadatelem akcí ALČ je Národní knihovna.

První nominační shromáždění ALČ se sejde počátkem dubna.

10. května 2006 budou obě ceny – Cena Vladislava Vančury a Cena Ladislava Fukse – slavnostně předány v Zrcadlové síni Národní knihovny.